Apel o czyszczenie kratek instalacji deszczowej na terenie własnych posesji

Intensywny, ponadnormatywny opad deszczu, który przeszedł przez część ternu gminy Dobra powodował zalewania wielu posesji, głównie garażów i podpiwniczeń. Interweniujący strażacy i służby odpowiedzialne za stan drożności systemu odprowadzania wody deszczowej w bardzo wielu przypadkach stwierdzali, że na terenie zalewanych posesji były pozapychane kratki odprowadzania wody.  Zalegający osad nie tylko nie pozwala spłynąć wodzie z danej posesji, ale również może powodować zapychanie się systemu deszczowego.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy Dobra o dokonanie przeglądu kratek instalacji odprowadzania wody deszczowej na swoich posesjach. Taką czynność należy przeprowadzać sukcesywnie, zarówno przed prognozowanymi opadami, jak i po ich ustąpieniu, gdyż spływ wody może ponownie powodować ich niedrożność układu.

Centrum Zarządzania Kryzysowego