Blisko trzykrotny wzrost zysku „Polic”

konferencja_wynikowa_Grupa_Azoty_Police
W trzecim kwartale 2015 roku Grupa Azoty Police zwiększyły przychody o 19 proc. do poziomu 600 mln złotych, osiągając blisko 3-krotny wzrost zysku netto. Znacząca poprawa wyników i efektywności operacyjnej spółki to efekt m.in. zwiększenia wolumenu sprzedanych nawozów i skutecznej realizacji działań związanych z optymalizacją kosztów i kluczowych procesów. W trzecim kwartale powołano spółkę PDH Polska, realizując kolejny krok w kierunku budowy historycznej inwestycji „Polic” – instalacji PDH wartej ok. 1,7 mld złotych.
– W każdym kwartale od początku roku poprawiamy rentowność, wypracowując w efekcie 122 mln złotych zysku za 9 miesięcy br. Bardzo dobre wyniki to efekt m.in. zwiększenia sprzedaży nawozów wieloskładnikowych o ponad 30 proc. i skutecznego wdrażania programu doskonałości operacyjnej. Rezultaty programu Azoty PRO, który jest jednym trzech filarów naszej strategii, już dziś zdecydowanie przekroczyły nasze założenia – powiedział Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu Grupy Azoty Police, V-ce Prezes Zarządu Grupy Azoty. – Spółka znajduje się w przededniu rozpoczęcia budowy największej inwestycji w historii Grupy Azoty – instalacji PDH wraz z infrastrukturą, dlatego doskonała sytuacja finansowa „Polic” pozwala z optymizmem planować kolejne etapy inwestycji – dodał Prezes Krzysztof Jałosiński.
Grupa Azoty Police w 3Q wypracowały 15 mln złotych zysku netto, przy przychodach na poziomie 600 mln złotych, co stanowi drugi wynik w Grupie Azoty, po „Puławach”. W porównaniu do analogicznego okresu w ub. roku wyniki te wzrosły odpowiednio o 150% i 19%. Głównymi źródłami wzrostu przychodów w relacji do 3Q 2014 roku są zarówno wyższy wolumen, jak i wyższa cena sprzedaży nawozów NPK. Ponadto, pozytywny wpływ na wyniki finansowe miały senegalskie złoża „Polic”, dzięki którym spółka jest zabezpieczona surowcowo i może także negocjować korzystniejsze ceny od pozostałych dostawców z Afryki Płn.
W 3Q 2015 roku powołano PDH Polska, spółkę która będzie realizować największą i najnowocześniejszą w Europie inwestycję w instalację do produkcji propylenu metodą PDH – Strategiczne przedsięwzięcia Zakładów Chemicznych Police niosą za sobą wiele korzyści nie tylko dla samej spółki, ale również dla regionu i kraju. Instalacja PDH jest tylko początkiem długoterminowego procesu reindustrializacji, który przybliży nas do stworzenia w Polsce warunków samowystarczalności surowcowej – powiedział Prezes Krzysztof Jałosiński.