Co z tymi „Polimerami”?

Ogólny postęp rzeczowy prac realizowanych w projekcie Polimery Police na dzień
19 listopada 2023 r. wynosił 99,85 %. Przez ogólny postęp rzeczowy prac należy rozumieć: uzyskiwanie stosownych pozwoleń, zamówienia i dostawy urządzeń oraz materiałów, prace konstrukcyjne, odbiory i rozruch. Zakończenie prac budowlano – montażowych instalacji w projekcie Polimery Police zostało osiągnięte 31 stycznia 2023 r., a 28 lutego 2023 r projekt osiągnął status gotowość do uruchomienia.

 

Pierwsza próbna partia produkcyjna została wyprodukowana na instalacji polipropylenu w czerwcu bieżącego roku. Od tego czasu wyprodukowane zostało ponad 12 tysięcy ton propylenu oraz około 12 tysięcy ton polipropylenu pod marką Gryfilen®. Wyprodukowany polipropylen sprzedawany jest klientom bezpośrednim oraz w ramach zawartych umów z dystrybutorami.

 

W dniu 8 listopada 2023 roku została kontrolowanie zatrzymana cała instalacja na okres około 4 tygodni, w celu wykonania obowiązkowego przeglądu, który pozwoli na usunięcie zidentyfikowanych podczas rozruchów technologicznych usterek. Po tym czasie, instalacja zostanie ponownie uruchomiona w celu rozpoczęcia produkcji ciągłej. Kolejna dostawa drogą morską surowca – propanu jest zaplanowana na pierwszy tydzień grudnia bieżącego roku.

 

Generalny Wykonawca projektu Hyundai Engineering Co., Ltd. złożył w dniu
13 listopada dokument EOT (Extention of Time), w którym poinformował Spółkę
o opóźnieniu w zakończeniu projektu o 166 dni, licząc od 31 sierpnia 2023 roku.

 

W ocenie Wykonawcy powodem złożenia propozycji zmiany dotyczącej przedłużenia czasu trwania projektu są zdarzenia kwalifikowane jako siła wyższa (m.in. skutki wywołane pandemią Covid-19). Spółka przystąpiła do szczegółowej analizy uzasadnienia żądania oraz opisu zdarzeń kwalifikowanych przez Wykonawcę jako siła wyższa, przy czym z uwagi na obszerność przedłożonej dokumentacji oraz złożoność zagadnień objętych propozycją zmiany, trudno jest w tym momencie ocenić, jak długo potrwa analiza przedmiotowej propozycji zmiany.