Do 40 tys. na założenie własnej firmy!

KluczZapraszamy do udziału w projekcie „Klucz do biznesu gwarancją sukcesu”,którego celem jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia poprzez przygotowanie ich do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz udzielenie im wsparcia finansowego.

Uczestnicy projektu otrzymają następujące formy wsparcia:

•podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze – dostarczające wiedzę i umiejętności niezbędne do zarejestrowania i prowadzenia własnej firmy

•wsparcie finansowe na rozwój działalności – bezzwrotna pomoc

finansowa do 40 000 PLN (jednorazowa dotacja inwestycyjna)

•wsparcie pomostowe podstawowe – środki w wysokości do 1500 PLN,

przeznaczone na pokrycie bieżących zobowiązań z tytułu prowadzenia

firmy, wypłacane przez okres 6-mcy od dnia rozpoczęcia działalności

gospodarczej,których celem jest pomoc w uzyskaniu płynności finansowej

•specjalistyczne szkolenia i doradztwo – udzielane w ramach podstawowego

wsparcia pomostowego po zarejestrowaniu działalności gospodarczej

Projekt skierowany do osób:

•bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,

•w wieku między 18, a 30 rokiem życia,

•zamieszkujących jeden z powiatów: m. Szczecin, m. Koszalin, policki,

goleniowski i kołobrzeski,

•nie posiadających wpisu do rejestru EDG, KRS i CEIDG lub nie

prowadzących

działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy

poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Termin rekrutacji:

16.o1.2014. – 03.02.2014

Regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na

stronie internetowej projektu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach środków EFS.

 

Spotkanie informacyjne 27 stycznia godz. 12.00, Police, ul. Szkolna 2 (I piętro)

tel.  781 147 256 lub 91 852 26 04