Dofinansowanie PGR-ów

W dniu 4 stycznia, ruszył nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w gminach, w których w przeszłości funkcjonowały PGR-y. Na realizację przedmiotowego naboru rząd polski przeznaczył kwotę 250 mln zł ze środków  Funduszu przeciwdziałania Covid-19, przy czym wysokość dofinansowania może wynieść do 100 % wartości inwestycji.

W ramach naboru, który trwał do 12 lutego 2021 r.,  każda z gmin mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie zadań na swoich terenach. W tym okresie Gmina Dobra złożyła wnioski, dla 3 miejscowości, w których funkcjonowały PGR-y tj. dla miejscowości Skarbimierzyce, Grzepnica oraz Dobra.

Wszystkie wnioski dotyczą poprawy dostępności mieszkańców Gminy Dobra do infrastruktury sportowo rekreacyjnej i tak w szczególności:

Pierwszy projekt dotyczy modernizacji boiska sportowego w Skarbimierzycach (na kwotę: 864 451,69 zł brutto)

Drugi projekt dotyczy budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grzepnicy (na kwotę: 1 365 502,08 zł brutto)

A trzeci projekt zakłada budowę zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku w Dobrej (846 055,58 zł brutto)

Wszystkie wnioski Gminy Dobra uzyskały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, niestety na żadne z powyższych zadań Gmina Dobra nie uzyskała dofinansowania

 

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *