Drodzy Mieszkańcy  –   Uchwała Krajobrazowa 

Przypominam, że na terenie Gminy Dobra obowiązuje  Uchwała Rady Gminy  nr XII/174/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

W związku z tym proszę wszystkich mieszkańców Gminy Dobra o dostosowanie się  do zasad i warunków  określonych w uchwale i usunięcia wszystkich banerów reklamowych, tablic reklamowych  z ogrodzeń  oraz  banerów reklamowych z elewacji budynków.

Obecnie na terenie Gminy  prowadzone są kontrole mające na celu  weryfikację zgodności  z  Uchwałą Krajobrazową  i w przypadku  potwierdzenia niezgodności, należy dostosować nośniki reklamowe do zasad i warunków określonych w uchwale. Niedostosowanie się będzie skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego w celu wymierzenia kary pieniężnej.

Treść uchwały dostępna jest na stronie internetowej: dobraszczecinska.pl – BIP – System Rada – Uchwały- 2020 r. – XII sesja Rady Gminy Dobra – Uchwała Nr XII/174/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaju materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Jednocześnie wskazuję, że w powyższej uchwale wskazano także w jaki sposób przedsiębiorcy mogą informować o prowadzonej działalności w formie np. szyldu, tablicy reklamowej .

 

ZADBAJMY WSZYSCY O NASZĄ WSPÓLNĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ I OTACZAJĄCY NAS KRAJOBRAZ

Poniżej przedstawiono przykład widoku, który odsłonięty został po zdjęciu reklam z ogrodzenia

 

Wójt

Teresa Dera