Dyrektor “Białej” odwołana ze stanowiska

logo powiatZarząd powiatu w Policach, uchwałą z dnia 31 grudnia 2014 r., odwołał Agatę Markowicz-Narękiewicz ze stanowiska dyrektora “Białej”. Jednocześnie powierzył pełnienie obowiązków dyrektora szkoły Bożenie Pawełkiewicz, dotychczasowej wicedyrektor placówki.

W uzasadnieniu czytamy, że uchwały zarządu powiatu były konsekwencją wyroku NSA, który podtrzymał wyrok WSA stwierdzający nieważność uchwały zarządu powiatu w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS Police.
– Mając na uwadze prawomocne zakończenie sprawy dotyczącej konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, a także pogłębiający się stan niepewności prawnej zarządzającego placówką podjęto odpowiednie działania proceduralne – czytamy w komunikacie urzędu.
Dodatkowo, 17 grudnia 2014 r. złożono do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pismo z wnioskiem o opinię w sprawie odwołania Markowicz-Narękiewicz ze stanowiska. Brak opinii kuratorium w tej sprawie, jednoznaczne jest z wydaniem opinii pozytywnej.
Organ nadzoru, jakim jest starosta policki, informuje, że moment odwołania kierownika placówki związany z zakończeniem roku budżetowego oraz zbliżającymi się decyzjami o naborach nie zdezorganizuje pracy szkoły i pozwoli na sprawne przeprowadzenie wiosennych egzaminów.