Gmina Dobra najlepsza według Regionalnej Izby Obrachunkowej

Gmina Dobra ponownie zajęła 1. miejsce wśród 47 gmin wiejskich
województwa zachodniopomorskiego w rankingu finansowym jednostek
samorządu terytorialnego. Raport uwzględniający wskaźniki z 2021 roku
przygotowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Ma on na celu przedstawienie
jak poszczególne samorządy zarządzają finansami.

Po raz piąty Regionalna Izba Obrachunkowa opublikowała zestawienie na
temat sytuacji finansowej gmin, powiatów i samorządu województwa. W
tegorocznym zestawieniu znalazły się dane za rok 2021, które pokazują
jak poszczególne samorządy zarządzają finansami.

Sporządzone zestawienia, ze względu na odmienną specyfikę poszczególnych
stopni jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiają jednostki
województwa zachodniopomorskiego w podziale na gminy wiejskie, gminy
miejsko-wiejskie, gminy miejskie oraz powiaty ziemskie.

Informacja oparta jest na 6 wskaźnikach finansowych:

W1 – udział dochodów własnych w dochodach ogółem
W2 – relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki
bieżące) do dochodów ogółem
W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów
ogółem
W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
W6 – wskaźnik bezrobocia

Bazując na sześciu wyżej wymienionych wskaźnikach, korzystając z metod
statystycznych określono miejsce poszczególnej jednostki samorządu
terytorialnego w zestawieniu. Otrzymane wyniki zostały posortowane
począwszy od jednostek o najwyższej (najkorzystniejszej biorąc pod uwagę
przyjętą metodologię) wartości indeksu. Wskazany został również dystans
poszczególnych jednostek od jednostki o najwyższej wartości indeksu w
danej grupie.

Ranking pokazuje w jakiej sytuacji na koniec 2021 r. znajdowały się
wszystkie zachodniopomorskie jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Dobra ponownie zajęła 1. miejsce wśród 47 gmin wiejskich
województwa zachodniopomorskiego z indeksem 4,9751. Na drugim miejscu
znalazł się Kołobrzeg (gmina wiejska) z wynikiem 4,4097, a na trzecim
Rymań – 4,1002. Tylko pierwsze 3 gminy miały indeks powyżej 4 punktów.
Pozostałe gminy z powiatu polickiego zajęły odpowiednio miejsca: 11.
Gmina Kołbaskowo (3,4565) oraz w rankingu gmin miejsko-wiejskich: 3.
Police (3,7993) i 14. Nowe Warpno (3,2875). Powiat Policki zajął
pierwsze miejsce wśród zachodniopomorskich powiatów z indeksem 4,3324.

Ranking finansowy został opublikowany już po raz piąty. Rok i dwa lata
temu Gmina Dobra zajęła pierwsze miejsce, trzy lata temu drugie, a
cztery lata temu także pierwsze. Najważniejsze cele zestawienia to
przejrzystość finansów publicznych JST, dbanie o kulturę finansów
samorządów, wymiana dobrych praktyk w zarządzaniu finansami między
jednostkami samorządu terytorialnego oraz upowszechnianie dobrych
rozwiązań.

„To już czwarty raz, kiedy zostaliśmy liderem rankingu finansowego
przygotowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Pokazuje on
przejrzystość finansów publicznych w naszej gminie i zachęca inwestorów
do współpracy z naszą gminą. Dziękujemy i gratulujemy pozostałym
wyróżnionym samorządom” – mówi Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

Gmina Dobra jest jednym z liderów rankingów wśród zachodniopomorskich
samorządów. Na początku listopada 2021 r. Gmina Dobra została wybrana
najbardziej atrakcyjną gminą do życia na Pomorzu Zachodnim. W
ogólnopolskim zestawieniu Gmina Dobra zajęła wysokie 9. miejsce (na 2477
gmin). Ranking opracował prof. dr. hab. Przemysław Śleszyński z
Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii
Nauk.

W październiku 2021 r. Gmina Dobra zajęła 20. miejsce w ogólnopolskim
rankingu miast i gmin, do których Polacy najchętniej się przeprowadzają.
Ranking opracowany na podstawie danych GUS z 2020 r. opublikował serwis
Tuwartomieszkac.pl. W zeszłym roku Gmina Dobra zajęła jeszcze 3 miejsce
wśród 1533 gmin wiejskich w ogólnopolskim rankingu finansowym samorządu
terytorialnego w Polsce. Naukowcy opracowali ranking w oparciu o siedem
najważniejszych i najczęściej używanych wskaźników ekonomicznych,
którymi badali sytuację finansową wszystkich polskich jednostek
samorządu terytorialnego.

W maju 2021 r. Gmina Dobra po raz kolejny zajęła 1. miejsce wśród 47
gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego w rankingu finansowym
jednostek samorządu terytorialnego. W grudniu 2020 r. nasza gmina
została sklasyfikowana na 19. miejscu (na 1538) wśród najlepszych gmin
wiejskich o najwyższym poziomie rozwoju. W czerwcu 2020 r. Gmina Dobra
została liderem Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce
wyprzedzając 1547 gmin wiejskich. W listopadzie 2018 r. nasza gmina
zajęła 1. miejsce wśród 48 gmin wiejskich województwa
zachodniopomorskiego w rankingu finansowym jednostek samorządu
terytorialnego. W październiku 2018 roku Gmina Dobra zajęła bardzo
wysokie 24. miejsce wśród 1555 gmin wiejskich w rankingu wydatków
inwestycyjnych samorządów. W listopadzie 2017 r. gmina zajęła 21.
miejsce (z 1559 gmin wiejskich) w rankingu Jednostek Samorządu
Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju. Ranking, uwzględniający wszystkie
polskie miasta i gminy, opracowywany był na podstawie 15 wskaźników,
których źródłem są dane GUS.

„Jest to dla nas zaszczyt, że inni dostrzegają to co robimy i oceniają
naszą pracę i jej efekty tak wysoko” – komentuje wyniki rankingów Wójt
Gminy Dobra Teresa Dera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.