Grunwaldzka w Policach do przebudowy

imgresZach     Wspólnymi siłami Województwo Zachodniopomorskiego oraz Gminy Police przebudowana zostanie ul. Grunwaldzka w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114. Porozumienie w tej sprawie podpisane zostanie w czwartek 22 października w Policach (godz. 13.00).  Ze strony Województwa podpis złoży marszałek Olgierd Geblewicz.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 obejmować będzie około półkilometrowy odcinek od ul. T. Kościuszki do przejazdu kolejowego w Policach. To ostatni odcinek prowadzonej przez Województwo od roku 2012 inwestycji, w ramach której przebudowano ok. 11 km drogi na  odcinku Police – Trzebież. Zakres prac zawierał będzie m.in: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, budowę kanalizacji deszczowej, budowę nowych ciągów pieszych, wykonanie ścieżki rowerowej. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest 2016 r.  Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 1,5 mln. zł