Informacja dotycząca składania deklaracji do Centralnej Ewidencji  Emisyjności Budynków

Uprzejmie informujemy, że 1 lipca 2021r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Właściciel, który posiada dom lub lokal mieszkalny, w którym źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane jest  przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji ma 12 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2022r. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca 2021r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

 

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu za pośrednictwem strony internetowej https://ceeb.gov.pl/.

W przypadku braku dostępu do internetu  albo braku podpisu elektronicznego deklarację można złożyć osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Dobra w Wydziale ds. Ochrony Środowiska przy ul. Granicznej 31 w Dobrej, tel. kontaktowy 913112306.

Deklaracja A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja B – budynki i lokale niemieszkalne.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – przykład wypełnionej deklaracji.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – przykład wypełnionej deklaracji

Szczegółowe informacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków są prezentowane na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl).

Podwyższony dodatek osłonowy a zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Z dodatku osłonowego od 500 zł do 1437, 50 zł można skorzystać, gdy zgłosi się piec na węgiel lub paliwo węglopochodne do CEEB. Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.