Informacja dotycząca świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Informuję, że świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia Wojewoda.

Przyznane świadczenia zostaną wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu przez gminę środków na ten cel.

Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.