Informacja o pracy Urzędu Gminy Dobra od dnia 22.03.2021r.

W związku pogarszającą się sytuacją związaną z epidemią Covid-19 z dniem 22 marca
2021r.
 Urząd Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a (budynek główny),
 Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie,
 Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy przy ul. Granicznej 24a w
Dobrej,
 Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji przy ul. Granicznej 24a w Dobrej,
 Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przy ul. Granicznej 39B w
Dobrej,
 Straż Gminna w Dobrej z siedzibą w Wołczkowie, przy ul. Lipowej 51
zostają wyłączone z bezpośredniej obsługi interesantów.

Jednocześnie informujemy, że sprawy dotyczące działalności gospodarczej, dowodów
osobistych oraz zameldowania realizowane są przez Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony
Środowiska przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie, po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu konkretnej godziny pod numerami telefonów:
 91 439 65 07 ( działalność gospodarcza ),
 91 311 23 00 ( dowody osobiste, meldunki ).
Dokumenty przyniesione do Urzędu można zostawić:
 w wejściu do budynku Urzędu przy ul. Granicznej 24a (WKI, RPPiWZ ) w ustawionych
w tym celu urnach,
 przed Wydziałem ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Wołczkowie przy
ul. Lipowej 51 w ustawionej w tym celu skrzynce,
 przed Wydziałem ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej,
przy ul. Granicznej 39B w ustawionej w tym celu skrzynce.
Kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Dobra możliwy jest telefonicznie lub przez internet –
drogą e-mailową oraz przez platformę e-puap ( www.epuap.gov.pl ).
Płatności mogą być realizowane wyłącznie w formie bezgotówkowej na rachunki Urzędu.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Wójt Gminy Dobra Teresa Dera