Informacja ws. Budżetu Obywatelskiego

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobra na rok 2024 w dniu 11 grudnia zakończyło się składanie projektów na rok 2024.

Do budżetu obywatelskiego na rok 2024 wpłynęły 24 projekty, 11 z nich to wnioski inwestycyjne.

Złożone propozycje projektów inwestycyjnych miałyby zostać zrealizowane w sołectwach: Bezrzecze, Dobra, Mierzyn, Skarbimierzyce, Stolec, Rzędziny oraz Wołczkowo.

Projekty nieinwestycyjne zgłoszono w sołectwach: Bezrzecze, Buk, Dobra, Dołuje, Grzepnica, Łęgi, Mierzyn, Rzędziny, Skarbimierzyce, Stolec, Wąwelnica i Wołczkowo.

Obecnie wszystkie projekty są na etapie weryfikacji formalnej, a następnie przejdą przez weryfikację merytoryczną.

Głosować na wybrane projekty będzie można od 29 stycznia do 12 lutego 2024 r.

Więcej informacji dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy Dobra znajduje się na stronie: www.dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org

--