Inwestycje w Gminie Dobra

Gmina jest w trakcie  procedury przetargowej dla dwóch zadań inwestycyjnych pod nazwą : „Budowa „Orlika” w Bezrzeczu”, oraz „Serce Bezrzecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac zabaw (proj.1)”. Procedura zmierza do wyłonienia Wykonawcy lub Wykonawców, którzy zrealizują roboty wchodzące w zakres ww. zadań. Przewidywany termin realizacji budowy to  II kwartał 2021 roku. W chwili obecnej Gmina jest po  otwarciu ofert, gdzie  wpłynęły 2 oferty na budowę toru rowerowego jako I części przedmiotu zamówienia, i 3 oferty na budowę boiska w Bezrzeczu – jako II część zamówienia.

Łączna wartość ofert dla obu części zamówienia jest zbliżona do zaplanowanych  przez Gminę środków finansowych. Niemniej jednak na najbliższej sesji rady gminy Dobra konieczne będzie dokonanie drobnych zmian w budżecie gminy w związku z wartościami złożonych ofert dla poszczególnych części zamówienia.

Inwestycja zakłada realizację robót budowlanych dla budowy boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie działki nr 66/144 wraz z piłkochwytami, małej architektury w postaci ławek oraz koszy na śmieci oraz osiedlowej infrastruktury sportowej – toru rowerowego typu Pumptruck na terenie dz. Nr 66/147, 66/145.