Klasa wolontariuszy w Gimnazjum nr 3 w Policach.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

      W roku szkolnym 2012/2013 powstała w naszym gimnazjum klasa wolontariuszy prawdopodobnie pierwsza i jedyna tego typu klasa w Polsce na poziomie gimnazjum, pracująca w oparciu o ukierunkowany program wychowawczy dla klas wolontariuszy Helper.

Wolontariat w naszej szkole powstał kilka lat wcześniej z inicjatywy uczniów, którzy mieli chęć niesienia pomocy innym. Na bazie naszych dobrych doświadczeń w pracy                             z wolontariuszami oraz realizacji misji naszej szkoły polegającej m.in. na budowaniu               i wzmacnianiu właściwych postaw wśród naszych uczniów, zrodził się pomysł utworzenia klasy o ukierunkowaniu wolontaryjnym.

Celem głównym pracy w tej klasie było i jest budowanie postawy otwartości, wrażliwości i troski o innych.

Zanim jednak powstała klasa o tym ukierunkowaniu, Gimnazjum nr 3 w Policach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach oraz Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach podpisali w dniu 24 lutego 2012 roku porozumienie o wzajemnej współpracy. Podpisanie owego porozumienia było naturalnym następstwem prowadzonych już wcześniej wspólnych działań oraz stanowiło uzasadnienie dla powstania i prowadzenia nieakcyjnych, stałych działań przez powstającą klasę wolontariuszy. Pomysł utworzenia klasy okazał się bardzo dobrym  i wartościowym zamierzeniem.

Naszym pierwszym, wspólnym przedsięwzięciem był Marsz „Maszerowanie na budowanie. Budujemy Stacjonarne Hospicjum w Tanowie”. Marsz odbył się w czwartek,        20 września 2012 roku na terenie Polic. Celem było zebranie od sponsorów, którzy „płacili” za przejście każdego kilometra przez każdego uczestnika marszu określoną kwotę; możliwie największej kwoty. W marszu wzięło udział kilkaset osób, zebraliśmy ponad 4 tysiące złotych, które przekazaliśmy na wsparcie budowy Hospicjum w Tanowie.

Wśród wielu innych zadań realizowanych w trakcie roku szkolnego przez uczniów są m. in.:

Dzień Wolontariusza, Dzień Seniora, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, sprzątanie grobów, Szlachetna Paczka, Pola Nadziei, Góra Grosza, koncerty charytatywne, Festyn Starego Miasta, Festyn Hospicjum, Dzień Seniora zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt, pomoc przy organizacji turniejów sportowych, wizyty u samotnych osób starszych                   z życzeniami świątecznymi i wiele innych okazyjnych działań. Uczniowie pomagają              w pracach hospicjum, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z chorymi oraz niosą pomoc podopiecznym wskazanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach.

            Jedną z naszych inicjatyw, która konsekwentnie realizujemy od 7 lat jest przygotowanie ozdób świątecznych przed Bożym Narodzeniem, a następnie ich sprzedaż podczas sesji Rady Miejskiej Polic. W grudniu 2014 roku zebraliśmy kwotę 821 zł, którą      w całości przekazaliśmy, podobnie jak w latach ubiegłych na rzecz SOS Wioski Dziecięce      w Polsce.

W działania klasy wolontariuszy włączają się, także wolontariusze innych klas              z naszego Gimnazjum.

Po trzech latach pracy stwierdzamy, że uczniowie naszej klasy wolontariuszy chętniej angażują się w podejmowane przez naszą szkołę akcje i sami wychodzą z pomysłami              i propozycjami pomocy. Często zaplanowane przedsięwzięcia realizujemy z udziałem rodziców naszych uczniów. Po kilku latach pracy dostrzegamy u naszych uczniów dobre zmiany, przejawiające się w większej odpowiedzialności i troskliwości, wzroście wrażliwości na potrzeby i cierpienie innych oraz bezinteresownej potrzebie i chęci niesienia pomocy.

Od września chcielibyśmy uruchomić kolejną klasę o ukierunkowaniu wolontaryjnym. W celu otrzymania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.gim3.police.eu oraz do bezpośredniego kontaktu, Gimnazjum nr 3             w Policach przy ulicy Traugutta 4, tel. 91 43 16 444.

Wypowiedzi uczniów klasy III A Gimnazjum nr 3 w Policach /klasa wolontariuszy/ :

 

„Klasa wolontariuszy to dobra opcja dla osób, które chcą pomagać innym. Polecam.”

                                                                                                  Dariusz Szymczyk

„Podoba mi się jej oryginalność. Pomagamy innym a nawet sobie, otwieramy się na świat. Polecam tą klasę, jest idealna zwłaszcza dla osób mniej pewnych siebie.”

                                                                                                  Marta Kalewska

„Klasa wolontariuszy powstała w 2012 roku. Osiągnęliśmy bardzo dużo w ciągu 3 lat edukacji. Było bardzo dużo akcji na których zawsze staramy się zrobić jak najwięcej. Naszych wszystkich akcji nie można ani policzyć ani zapamiętać. Należę do tej klasy ponieważ chcę bezinteresownie pomagać.”

                                                                                                  Daniela Orlicka

„Polecam klasę wolontariuszy. Integrujemy się dzięki wspólnej pracy, każdy staje się lepszym człowiekiem. Uczymy się czegoś co jest najważniejsze, bezinteresownej pomocy. Wybrałam tą klasę ponieważ chciałam doświadczyć czegoś niezwykłego. Profil wolontarialny jest cudowny biorąc pod uwagę to, do czego my, wolontariusze jesteśmy zdolni. Pomagamy nie tylko ludziom, także zwierzętom i ziemi. Pomagamy na rożne sposoby a co najważniejsze zawsze.”

                                                                                                  Zuzanna Bończyk

„Wybrałem tą klasę żeby zrobić coś dla drugiej osoby w potrzebie. Podoba mi się w niej to, że uczy wrażliwości, współczucia, otwartości oraz to, że mamy możliwość nauczenia się czerpania przyjemności z pomocy drugiej osobie.”

                                                                                                  Robert Kuźniarz

Pozdrawiamy serdecznie z Polic.

                                               Uczniowie, pracownicy, nauczyciele i dyrektor Gimnazjum nr 3.