„Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie – w Policach”-prawie milion złotych dofinansowania

Wniosek Gminy Police „Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie – w Policach” uzyskał pozytywną ocenę i uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 929 008,99 zł. Przedmiotem projektu są działania prowadzone w gminie Police na rzecz budowania społecznej świadomości i odpowiedzialności względem postępujących zmian klimatycznych, ich skutków, wpływie na ekosystemy, gatunki i dobrostan człowieka. Zakres uwzględnia prowadzenie kampanii świadomościowej przez Urząd Miejski w Policach z udziałem jednostek organizacyjnych: 5 szkół podstawowych. Założeniem projektu jest prowadzenie działań w formie innowacyjnej i jednocześnie dostosowanej do grupy wiekowej. Zakres rzeczowy projektu uwzględnia warsztaty, wykłady, panele dyskusyjne, eksperymenty, programy autorskie kadry naukowej, questy, filmy, a dla najmłodszych –gry i zabawy przyrodnicze mające na celu krzewienie postaw przyjaznych środowisku oraz poznania sposobów na ochładzanie klimatu (to, co każdy z nas może zrobić dla klimatu). Uzupełnieniem kampanii świadomościowej będzie zakup sprzętu, elementów wyposażenia i pomocy
dydaktycznych służących bezpośrednio do prowadzenia działań edukacyjnych.
Dofinansowanie pochodzi z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego, Działanie 2.12  Adaptacja do zmian klimatu.