Komunikat dotyczący wystąpienia zwiększonego poziomu hałasu 

Grupa Azoty Polyolefins S.A. informuje, że w związku z planowanym uruchomieniem kompresorów na terenie instalacji do odwodornienia propanu PDH, w ciągu kolejnych dni, począwszy od 02.09.2023, mieszkańcy Polic mogą odczuwać zwiększony poziom hałasu.
Uruchamiania poszczególnych obiektów produkcyjnych, mogą powodować pewną uciążliwość dla otoczenia. Po zakończeniu testów i rozpoczęciu normalnej eksploatacji Zakładu planowanej w czwartym kwartale 2023 r. poziom hałasu będzie zgodny z warunkami określonymi w prawomocnym pozwoleniu zintegrowanym.
O wszelkich niedogodnościach dla mieszkańców związanych z procesem uruchamiania, informujemy za pośrednictwem mediów oraz na stronie Spółki https://polyolefins.grupaazoty.com/