Komunikat Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o

W niedzielę, 21 maja 2023 r. w godzinach wieczornych w wyniku podlewania
ogrodów przydomowych nastąpił gwałtowny wzrost poboru wody, który
przerósł możliwości produkcyjne stacji uzdatnia wody w Skarbimierzycach.
Stacja ta zasila w wodę miejscowości Skarbimierzyce i Mierzyn. Zbiorniki
retencyjne zostały opróżnione.
W nocy z 21 na 22 maja w wyniku działań Wodociągów Zachodniopomorskich
Sp. z o.o. uzupełniono wodę w zbiornikach, a od wczesnych godzin
porannych także w sieci wodociągowej w miejscowościach Skarbimierzyce i
Mierzyn.

WOZ Goleniów