Konferencja w sprawie “Białej” w Starostwie

DSC09113

               W dniu dzisiejszym o godz. 12 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Policach zwołana została konferencja prasowa dotycząca ostatnich wydarzeń związanych z „Białą”.
– Korzystając z pomocy prawnej, już 12 grudnia przystąpiliśmy do dokładnej analizy wyroku NSA podtrzymującego decyzję sądu o nieważności uchwały zarządu powiatu w kwestii zatwierdzenia konkursu na dyrektora.- informował starosta Andrzej Bednarek.
Zarząd powiatu 17 grudnia 2014 r. złożył do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pismo z wnioskiem o opinię w sprawie odwołania Markowicz-Narękiewicz ze stanowiska. Brak opinii kuratorium w tej sprawie, stanowił ciche przyzwolenie na zwolnienie dotychczasowej dyrektorki z pełnienia funkcji.
Zarząd w pełnym składzie – Andrzej Bednarek, Beata Chmielewska i Paweł Mirowski poinformowali o podjęciu przez zarząd 4 uchwał, porządkujących sprawy Zespołu Szkół. Najważniejszą z nich była uchwała odwołująca Agatę Markowicz-Narękiewicz z funkcji, kolejna zaś powierzająca pełnienie funkcji dyrektora od 1 stycznia przez Bożenę Pawełkiewicz- dotychczasowego zastępcę w „Białej”. Pozostałe uchwały miały charakter techniczny.
Starosta zapewnił, że moment odwołania kierownika placówki związany z zakończeniem roku budżetowego oraz zbliżającymi się decyzjami o naborach nie zdezorganizuje pracy szkoły i pozwoli na sprawne przeprowadzenie wiosennych egzaminów.
– Analiza prawna był podstawą podjęcia tych decyzji- odpowiadał na pytanie dziennikarzy Bednarek.
Markowicz-Narękiewicz decyzję organu prowadzącego otrzymała na piśmie. Od tej pory będzie szeregowym nauczycielem fizyki. Jeśli wróci ze zwolnienia lekarskiego, na którym przebywa do 12 stycznia, decyzje dotyczące jej dalszych losów w szkole podejmować będzie osoba pełniąca obowiązki dyrektora.
Andrzej Bednarek na koniec podkreślił, że działania związane ze szkołą- teraźniejsze i przyszłe na pewno nie będą miały charakteru wendetty, jak się w kuluarach zdarza słyszeć. Wszystkim powinno przyświecać przede wszystkim dobro szkoły i uczniów.