Kontrola i naprawa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w drodze nr 3907Z w m. Dobra ul. Szczecińska

Zarząd Powiatu w Policach uprzejmie informuje, iż w związku z pracami budowlanymi polegającymi na naprawie uszkodzonej kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3907Z, na odcinku od studni zlokalizowanej przy głównej siedzibie Urzędu Gminy Dobra do studni w pobliżu posesji „ul. Graniczna 23”, w dniach od 18.08.2021 r. do 21.08.2021 r. nastąpi konieczność zamknięcia drogi powiatowej na odcinku o długości ok. 20 m od skrzyżowania ul. Szczecińskiej z ul. Graniczną do budynku straży pożarnej.
Ruch pojazdów osobowych w kierunku m. Dobieszczyn, Buk, będzie się odbywał lewą stroną wyspy kanalizującej, a w kierunku centrum Dobrej, zjazdem do Straży Pożarnej i płytami wzdłuż ogrodzenia, wyjazd na ul. Graniczną.
Ruch pojazdów ciężarowych na tym odcinku będzie zamknięty.
Dojazd dla pojazdów ciężarowych do Lubieszyna i Dobieszczyna będzie prowadzony ul. Graniczną w kierunku drogi krajowej nr 10 i dalej w kierunku Buk i Dobieszczyn.
Krótkoterminowe zamknięcie odcinka drogi jest niezbędne do utrzymania jak największego bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom firmy wykonującej naprawy przy jednoczesnym uwzględnieniu zminimalizowania czasu wymaganego dla prowadzonych prac w konstrukcji jezdni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *