Kultura i zrównoważona turystyka Dobra-Blankensee

Bardzo miło nam poinformować, że partnerski projekt Stowarzyszenia Carpe diem i Gminy Blankensee jest pierwszym i jak na razie jedynym, który otrzymał dofinansowanie w ramach celu szczegółowego 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”, Funduszu Małych Projektów Programu Interreg VI A

Było nam bardzo miło usłyszeć, że nasza inicjatywa jest innowacyjna, łączy różne elementy artystycznego wyrazu i ekologii. Ma pozytywny wpływ na integrację mieszkańców Pogranicza, zrównoważony rozwój i równość szans w dostępie do wysokiej jakości kultury.

Razem ze wspaniałymi artystami – florystami, plastykami, kostiumografami, muzykami; przygotowujemy dla Państwa wydarzenie, w którym przenikać się będzie sztuka ziemi, ze sztukami plastycznymi, performatywnymi, muzyką, ekologią i …sztuką kulinarną.

W trakcie realizacji projektu będziemy prowadzić też akcję charytatywną na rzecz dwuletniego Leosia Fabisiaka.

A wszystko to już 17 września w ogrodzie pod lasem w Dołujach .

Szczegółowy program wydarzenia opublikujemy w przyszłym tygodniu.

Serdecznie zapraszamy

Stowarzyszenie Carpe diem i Gmina Blankensee

Projekt „Szlakiem Ekokultury” jest dofinansowany z Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska oraz ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.