Lokalna grupa działania Dobre Gminy

Lokalne grupy działania, w tym LGD Dobre Gminy, będą na Pomorzu Zachodnim realizować 13 lokalnych strategii rozwoju. To kluczowe dokumenty na podstawie których udzielane będzie wsparcie na konkretne inwestycje i projekty ze środków Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Pozwolą one na rozwój obszarów wiejskich z pomocą środków unijnych.
Na rzecz obszarów wiejskich zostanie przeznaczona kwota ok. 50 mln euro. Środki te, poprzez realizację lokalnych strategii rozwoju, pozwolą m. in. na rozwój przedsiębiorczości, poprawę dostępu do małej infrastruktury publicznej, ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi czy wsparcie aktywizacyjne na rzecz rodzin, społeczności i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Wśród wybranych strategii jest również Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy, które skupia gminy z powiatu polickiego: Dobrą, Kołbaskowo, Police i Nowe Warpno.
Strategie zostały wybrane w trybie konkursowym. Nabór wniosków przeprowadził Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.