Ma być bezpieczniej

logo-cmyk (2)Poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych to priorytet w działaniach,  jakie podjął powiat i gmina wspólnie z policją i strażą miejską w Policach. Duża liczba wypadków, w tym potrąceń zdeterminowała podjęcie konkretnych rozwiązań. Wcześnie zapadający zmrok o tej porze roku oraz panująca aura powodują, że piesi są słabo widoczni dla kierowców, dlatego tak ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Właśnie zakup odblasków, a także działania prewencyjne służb mundurowych to doraźne działania podjęte przed okresem ferii zimowych. W najbardziej niebezpiecznych miejscach na terenie Polic powiat postanowił zamontować drogowe znaki aktywne D6, zasilane solarami. Mowa tu o przejściu dla pieszych przy ul. Piłsudskiego (przy przejściu do Netto), a także przy ul. Wyszyńskiego (obok Kościoła). Pulsujące lampy to rozwiązanie czasowe, docelowo powiat planuje zamontować dodatkowe oświetlenie tych miejsc. Jednocześnie zwracamy się z apelem o rozwagę i ostrożność,  na racjonalne podejście tak kierowców, jak i pieszych. Pamiętajmy o elementach odblaskowych, właściwa widoczność pieszego daje szansę kierowcy na odpowiednio wczesną reakcję.