Modernizacja terenu boiska w Skarbimierzycach dobiega końca

Dobiega końca modernizacja terenu boiska w Skarbimierzycach. Teren położony w centrum miejscowości idealnie nadawał się na miejsce rekreacyjne. W Skarbimierzycach do tej pory brakowało miejsca, gdzie można pospacerować, usiąść, spędzić wolny czas grając w piłkę czy koszykówkę.
Inwestycja zakładała budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną  siatkówkę  i tenisa ziemnego  oraz remont istniejącego boiska do koszykówki  wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonano ścieżki spacerowe, zainstalowano ławki i wykonano rekultywację nawierzchni. Na zmodernizowanym terenie wykonane zostaną też nasadzenia  Posadzone zostaną m.in. lipy. Prace budowlane zostały już zakończone i gmina przystąpi do odbioru inwestycji od wykonawcy.