Muzyczny Kurier aktywizacja kulturowa Pomorza Zachodniego 2015

FAMD-muzyczny-kurier1Koncert Orkiestry FAMD

Wczoraj i dziś, czyli burza na pięciolinii

Po majowej edycji Kuriera w Szczecinie, wrześniowej w Świnoujściu planowany jest finał tegorocznego programu w Policach, na który złożą się półtora godzinne warsztaty dziennikarskie w dniu 28.11.15 (piątek) pod kierunkiem redaktora Bogdana Twardochleba, muzyczne pod kierunkiem dr Andrzeja Wątorskiego oraz koncert w dniu 29 listopada o godzinie 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.W programie koncertu pn: Wczoraj i dziś znajdą się kompozycje E. Griega, G. Bacewicz i H.M. Góreckiego inspirowane muzyką XVIII wieku w wykonaniu Orkiestry Famd.pl pod dyrekcja Pawła Osuchowskiego. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy o muzyce klasycznej oraz popularyzacja osiągnięć artystycznych Fundacji Akademia Muzyki Dawnej. Projekt zakłada rozbudzenie tożsamości kulturowej opartej na pogłębieniu wiedzy historycznej i muzycznej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja Muzycznego Kuriera rozpoczęła się w 2014 roku i przewidziana jest jako działanie wieloletnie. Na drugą edycję 2015 składa się cykl 3 koncertów-prelekcji, połączonych z warsztatami dziennikarskimi oraz spotkaniami z artystami w Szczecinie, Świnoujściu i Policach. W ramach warsztatów odbędą się zajęcia z dziennikarzami, muzykologami oraz krytykami muzycznymi, zakończone przygotowaniem publikacji w 3 kategoriach: wywiad, recenzja, relacja. Efektem trwałym projektu będą publikacje tekstów przygotowanych podczas warsztatów i umieszczonych na łamach lokalnych gazet oraz portali internetowych. Pomysłodawcą i głównym organizatorem Muzycznego Kuriera jest Fundacji Akademia Muzyki Dawnej ze Szczecina. Wykonawcami koncertów są artyści działający pod skrzydłami FAMD: Szczecin Vocal Project, zespół Consortium Sedinum oraz Orkiestra Famd.pl. Projekt realizowany jest w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja Kulturalna 2015. Patronat prasowy nad projektem objęła redakcja Kuriera Szczecińskiego.

 

 

Zapraszamy serdecznie

29 listopada 2016r.

godz. 17:00

 

bilety już w sprzedaży na www.mok.police.pl

 

A.S

MOK Police