Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni?

 Zielona gmCo nowego będzie zawierać dowód osobisty
  • Pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować.
  • Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie.

Czego nie będzie zawierać dowód osobisty

  • Zniknie adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu.
  • Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

Nowa fotografia do dowodu

  • Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.
  • Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej gminie

  • Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.
  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace nad wnioskiem poprzedziliśmy badaniem, z którego wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów.

 

Czy musisz wymienić stary dowód

Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.

 

NOWOŚCI W DOWODACH OSOBISTYCH, EWIDENCJI LUDNOŚCI I USC

Urząd Miejski w Policach informuje, że z dniem 1 marca 2015 r. zostanie uruchomiony nowy system informatyczny,  obejmujący ewidencję ludności, dowody osobiste oraz USC. W związku z tym, że zmiany dotyczą gmin w całym kraju, w pierwszych dniach funkcjonowania nowego systemu mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze interesantów ewidencji ludności i dowodów osobistych. Za zaistniałe niedogodności  przepraszamy.

Od dnia 1 marca 2015 roku obowiązywać będzie nowy wzór dowodu osobistego, w tym – nowe zasady, dotyczące fotografii.  Szczegóły – w załączeniu.