„Oświetlenie  dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych”

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, w dniu 8 lutego br. Gmina podpisała umowę na montaż lamp solarnych z firmą Solumen Sp. z o.o..

Oświetlenie solarne nowej technologii w postaci inteligentnych lamp solarnych typu  LED zostanie ustawione w ilości 33 sztuk lamp na ulicach:

Akacjowej w ilości szt. 12, Komercyjnej w ilości szt.12, Cisowej w ilości szt. 3, Łukasińskiego w ilości szt. 3 w Mierzynie,

Kościelnej w ilości 2 sztuk w Bezrzeczu

Białej Brzozy jako doświetlenie 1 lampą w m. Dobra

 

Wartość prac ustalona została  na kwotę 216 100,00 zł brutto.

 

W dniu 1 marca 2021 roku przekazano tereny do realizacji przedmiotu zamówienia.

Pomimo, iż zakończenie robót planowane było do dnia 15 marca 2021 roku, Wykonawca sprawnie wywiązał się z umowy i lampy zostały postawione jeszcze przed terminem.

Mieszkańcy niejednokrotnie sami we wnioskach wskazując rodzaj oświetlania wybierając nowe technologie oraz wskazując  proekologiczny kierunek dla  działania Gminy. Gmina dokłada wszelkich starań, aby móc korzystać z rozwiązań i możliwości jakie niesie za sobą energia odnawialna. Natura sama udostępnia nam swoje zasoby, aby mieszkańcy mogli żyć z nią  w symbiozie i harmonii dbając o nasze środowisko naturalne.

 

Wójt

Teresa Dera