POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. przygotował ofertę dla przedsiębiorców MŚP

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. przygotował ofertę dla przedsiębiorców MŚP uczestniczących w przetargach ogłaszanych dla Jednostek samorządu terytorialnego. Oferta dotyczy poręczeń wadialnych, które cieszą się rosnącą popularnością wśród przedsiębiorców jednocześnie będąc akceptowalną przez Zamawiającego formą wniesienia wadium.

System ewadia.pl umożliwia aplikowanie o limit poręczeń wadialnych w kwocie 100.000 zł z możliwością jego zwiększenia nawet do 500.000 zł. Limity mają charakter odnawialny. Cena za poręczenie dla zarejestrowanych w Systemie ewadia.pl Klientów to aktualnie tylko 1% wartości wadium do 100.000 zł.

Jednostkowe wadia realizowane w ramach limitu to bardzo intuicyjny i prosty proces online, w którym Przedsiębiorca wpisuje podstawowe dane i od razu poznaje cenę za udzielenie limitu/poręczenia wadialnego. Płatności można dokonać on-line oraz pobrać podpisane elektronicznie dokumenty z systemu. Cały proces może trwać kilka-kilkanaście minut. Dodatkowo zarejestrowani użytkownicy mają możliwość podpisywania dokumentów SMSem.

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

Aplikowanie pod adresem:

www.ewadia.pl

Krótki film prezentujący możliwości systemu:

https://ewadia.pl/jak-to-dziala/animacja-jak-to-dziala/