Police z dofinansowaniem in vitro

Policcy radni przyjęli uchwałę o wsparciu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców gminy Police w roku 2024. To znaczy, że 15 par z Gminy Police w tym roku uzyska dofinansowanie w staraniu się o potomstwo przy pomocy tej metody. Bardzo cieszę się, że radni przychylili się do naszej propozycji – mówi Władysław Diakun, Burmistrz Polic. – To istotny krok naprzód dla par, które zmagają się z trudnościami z zajściem w ciążę, a jednocześnie marzą o potomstwie. Ta wspólna decyzja to zwycięstwo empatii i zrozumienia wobec potrzeb innych. Police stają się jeszcze bardziej otwartym i wspierającym miejscem do życia.

Program Polityki Zdrowotnej „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców gminy Police w roku 2024” właśnie wchodzi w życie. Całkowity koszt funkcjonowania projektu w roku 2024 wyniesie 90 000 zł – zostanie sfinansowany w połowie ze środków budżetu gminy Police i budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Gmina zamierza zakwalifikować do programu 15 par.

Niepłodność dotyka nawet co piątej pary w Polsce, a każdego roku liczba osób nią dotkniętych zwiększa się. W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała ją za chorobę społeczną, a Parlament Europejski stwierdził, że wszystkie pary mają prawo do jej leczenia. W Polsce od 2015 r. obowiązuje ustawa o leczeniu niepłodności, która rozpoznaje problem jakim jest niepłodność i reguluje prawo do jej leczenia.

Według WHO niepłodność dotyka 10 – 12% populacji społeczeństw krajów wysokorozwiniętych. Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) szacuje, że niepłodność dotyczy bezpośrednio nawet 1,5 mln polskich par, co stanowi około 20% społeczeństwa w wieku reprodukcyjnym. Co najmniej połowa z tych par korzysta z pomocy podstawowej opieki zdrowotnej a około 60% wymaga specjalistycznego leczenia. Według danych PTMRiE 12% spośród niepłodnych par rozpocznie leczenie niepłodności w danym roku, a dla 2% spośród tych par jedyną szansą na biologiczne rodzicielstwo będzie leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Odnosząc te dane do populacji gminy Police, liczącej 36 307 mieszkańców (dane Urzędu Miejskiego w Policach, czerwiec 2023) można oszacować, że niepłodność dotyka około 1450 par zamieszkujących gminę.

Do nowego gminnego programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego, a w których wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 42 lat. Ważne jest to, by przynajmniej jedna osoba z pary zamieszkiwała na terenie gminy Police przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz składała zeznanie podatkowe i rozliczała się we właściwym dla gminy Police urzędzie skarbowym. Kolejnym kryterium będzie wyrażenie zgody na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania zarodków. Każda para zakwalifikowana do niniejszego Programu będzie miała prawo do skorzystania z dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury.