Polimery – „poziom hałasu wróci do parametrów założonych w projekcie”

4 grudnia 2023 miała miejsce trzecia dostawa propanu do Morskiego Terminala Gazowego w Policach. Surowiec został przeładowany do zbiorników kriogenicznych, gdzie jest przechowywany w stanie płynnym w temperaturze – 42°C. Propan jest surowcem
do produkcji polipropylenu pod marką Gryfilen® w Grupie Azoty Polyolefins. Jednostką, która dostarczyła surowiec jest nowoczesny gazowiec przeznaczony do przewozu gazu LPG w stanie skroplonym – Guadalupe Explorer.

Na terenie projektu od początku grudnia br. trwa rozruch instalacji
do produkcji propylenu i polipropylenu po trzytygodniowym obowiązkowym postoju technologicznym. Podczas postoju instalacji został wykonany przegląd urządzeń oraz zostały usunięte usterki zidentyfikowane podczas rozruchów testowych.

 

Mieszkańców sąsiadujących z fabryką sołectw, informujemy, że może nastąpić zwiększenie poziomu hałasu w najbliższych dniach, związane z m.in. uruchamianiem kompresorów oraz aktywności flary.

 

Po przeprowadzeniu rozruchu instalacja rozpocznie pracę w trybie ciągłej produkcji i .