Polsko – Niemieckie warsztaty dla młodzieży

IMG_0334Jak ważnym elementem we współczesnej edukacji jest zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie mogli przekonać się 11- go i 18– go czerwca 2014 r. uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach i Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz, którzy uczestniczyli we wspólnych warsztatach laboratoryjnych, w ramach współpracy Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej i Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Jest to pierwszy tego typu projekt, który rozpoczyna współpracę polsko-niemiecką w dziedzinie nauki, ponieważ cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród uczniów oraz nauczycieli partnerskich szkół, dlatego też przewidywana jest dalsza realizacja wspólnych warsztatów naukowych w najbliższym roku szkolnym.

Spotkanie rozpoczęło się krótkim wykładem, a następnie uczniowie podzieleni na grupy laboratoryjne wykonywali ćwiczenia, co umożliwiło im możliwość zapoznania się z metodami instrumentalnymi, technikami oraz aparaturą badawczą. Ważne jest także to, że zajęcia na uczelni były nie tylko możliwością uczestnictwa w ciekawych ćwiczeniach laboratoryjnych, ale pozwoliły przede wszystkim sprawdzić uczniom z Polski i Niemiec, przygotowującym się do egzaminu dojrzałości, własną wiedzę w dziedzinie chemii. Być może, spotkanie to, stało się już podstawą wyboru przyszłego kierunku studiów czy wyboru kariery zawodowej.

Koordynatorem spotkań polsko-niemieckich na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jest Pani Sylwia Balcer – nauczycielka chemii Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Warsztaty laboratoryjne, w których uczestniczyli uczniowie partnerskich szkół odbyły się dzięki pomocy i pod kierunkiem: dr hab. inż. Beaty Michalkiewicz, prof. ZUT, dr hab. inż. Rafała Wróbla,dr inż. Karoliny Kiełbasy, dr inż. Joanny Sreńscek-Nazzal oraz dr inż. Krzysztofa Lubkowskiego.IMG_0375IMG_0346