Porządkowanie terenów powojskowych na terenie gminy Dobra

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszańców Gminy oraz osób, które tereny Gminy chciałyby jedynie odwiedzić przystąpiono w roku 2020 do uporządkowania obszaru powojskowego, gdzie stacjonował swojego czasu 36 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Dobrej. Opuszczone, niszczejące obiekty, dodatkowo w znacznym stopniu zdewastowane, zaczęły stanowić zagrożenie dla przypadkowych odwiedzających, jak i grup osób dla których stara zabudowa powojskowa stanowiła znakomite, w ich mniemaniu, pole do prowadzenia różnego rodzaju rywalizacji czy pozorowanych walk takich jak paintball.

Ogłoszony przetarg na wyburzenie pozostałości po wojskowych obiektach oraz uporządkowania terenu byłej jednostki wygrała firma TOTEM Kamiński, Szuliński, Snarski, Kamiński Spółka Jawna, która zobowiązała się wykonać powierzone zadanie do dnia 30 października 2021 roku. Całkowita wartość umowy opiewa na kwotę 259 950,00 zł, zaś nad prawidłowością wykonania zakontraktowanych prac, ich zgodnością z dokumentacją oraz stosownymi przepisami czuwa inspektor nadzoru, z którym została podpisana odrębna umowa.

Na chwilę obecną zakończono już wszelkie prace związane z rozbiórką obiektów oraz pozostałości po obiektach byłej jednostki wojskowej. Kolejnymi etapami prowadzonych prac będzie rozdrobnienie uzyskanego podczas rozbiórki materiału w spodziewanej w najbliższym czasie maszynie kruszącej, jego wywiezienie oraz uporządkowanie całego terenu objętego podpisaną umową.

 

Kierownik WKI

  1. Kakowski