Praca w Policach, burmistrz ogłasza nabór

Burmistrz Polic ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Żłobka w Policach, z siedzibą przy ul. Robotniczej 15/17.

Oferty można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, lub pocztą na adres: Burmistrz Polic, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Szczegóły konkursu zostały opublikowane na stronie internetowej www.bip.police.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach lub pod nr tel. 91 431 18 08.