Prezes „Polimerów” Andrzej Niewiński odchodzi

 Zmiany w Zarządzie Grupy Azoty Polyolefins S.A.

 

W dniu 24 listopada 2023 roku Andrzej Niewiński złożył rezygnację z członkostwa
w Zarządzie oraz funkcji Prezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Pan Andrzej Niewiński był związany ze Spółką nieprzerwanie od 2016 roku pełniąc funkcję Prezesa Zarządu.

 

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2023 roku powierzyła Panu Wojciechowi Blewowi pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. Pan Wojciech Blew pełnił dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

 

Skład Zarządu Spółki od dnia 24.11.2023 r.:

 

Wojciech Blew, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,

Paweł Bakun, Wiceprezes Zarządu,

Aleksandra Ścibich-Kopiec, Wiceprezes Zarządu