Przygotowanie projektu budżetu Gminy Dobra na 2024 r

Trwają prace związane z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Dobra na 2024 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030. Do 20 września mieszkańcy gminy Dobra, radni, rady sołeckie i organizacje pozarządowe ubiegające się o dotacje, mogą przedstawiać propozycje zadań i inwestycji do nowego budżetu.
Więcej informacji:
Zarządzenie Nr 135/2023
Załącznik nr 2 – Plan wydatków na rok 2024
Zarządzenie Nr 102/2023