Rusza nabór przedstawicieli do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego na rok 2024

Informujemy, że rusza nabór przedstawicieli do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego na rok 2024:

Nabór przeprowadzony zostanie w dniach 15.03.2023 – 03.04.2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 31.03.2023 r., na załączonym formularzu. Formularz dostępny jest także w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgłoszenia przyjmowane będą:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16a oraz
  • w formie elektronicznej na adres: gmina@dobraszczecinska.pl

Nabór przeprowadzony zostanie wśród grup:

  • mieszkańcy gminy;
  • członkowie organizacji pozarządowej

O przynależności do poszczególnej grupy decyduje kandydat poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 91 441 05 00.

 

Zapraszamy do aktywnego udziału w rozwoju naszej Gminy.