SPPK się modernizuje

chałupa2Rozpoczęły się prace przy układaniu nawierzchni asfaltowej na terenie zajezdni autobusowej w Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Wyasfaltowana zostanie częśc placu manewrowego obejmująca wjazd do bazy i dojazd do warsztatu i stacji paliw. Zamówienie realizuje firma FDO z Leśna Górnego. Położenie 1800 metrów kwadratowych asfaltu wraz z wymianą krawężników, frezowaniem starej nawierzchni i regulacją studni Spółka finansuje ze środków własnych. Zakończyło się odnawianie elewacji budynku głównego Spółki. Budynek administracyjny wraz z przylegającym budynkiem warsztatu i zapleczem socjalnym został odnowiony i jest pomalowany zgodnie ze wzorem typowego malowania autobusów SPPK. W ramach modernizowania bazy SPPK w roku 2014 wykonano już: modernizację sanitariatów na zapleczu technicznym, modernizację ciepłociągu do budynku blacharni. Planowana jest jeszcze modernizacja łazienek i natrysków dla zaplecza socjalnego. Łączne nakłady na modernizację bazy SPPK w 2014 roku wyniosą ok 500 tys złotych i
pochodzą ze środków własnych Spółki.