SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA POLIC za okres od 25 maja do 24 czerwca 2021 roku

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

 1. 26 maja zakończyła prace Komisja Odwoławcza powołana do rozpatrzenia złożonych skarg, uwag i zastrzeżeń do projektu planu przydziału lokali mieszkalnych.

Łącznie wpłynęło 29 odwołań, jedno odwołanie zostało złożone po terminie i  nie podlegało rozpatrzeniu. Komisja Odwoławcza 26 odwołań wnioskodawców rozpatrzyła negatywnie. Odwołanie i wniosek zmarłej wnioskodawczyni został przekazany przez Komisję Odwoławczą do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej celem skontaktowania się z ujętą we wniosku dorosłą osobą. Jedno odwołanie trzyosobowej rodziny Komisja Odwoławcza pomimo krótkiego okresu oczekiwania na mieszkanie (2020 r.) ze względu na zły stan zdrowia dziecka rozpatrzyła pozytywnie i umieściła  ww. rodzinę w projekcie planu przydziału lokali mieszkalnych.

Ponadto do projektu planu przydziału lokali mieszkalnych opracowanego przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w 2021 r. dopisano niezrealizowane wnioski rodzin z poprzedniego planu przydziału lokali mieszkalnych opracowanego na lata 2016-2018, tj. wnioski 4 rodzin dwuosobowych, 1 wniosek rodziny trzyosobowej i jeden wniosek rodziny pięcioosobowej Obecnie w ww. projekcie umieszczonych jest łącznie 48 wnioskodawców.

Po zapoznaniu się z protokołami Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Komisji Odwoławczej plan przydziału lokali mieszkalnych został przeze mnie zatwierdzony w dniu 1 czerwca 2021 r. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom komisji mieszkaniowej i komisji odwoławczej za ich odpowiedzialną pracę i zaanagażowanie.

 

 

 1. 2 czerwca w Urzędzie Miejskim w Policach odbyła się konferencja radnego sejmiku Wojciecha Dorżynkiewicza, na której przedstawił on informacje o projekcie swojego autorstwa, zakładającym zapewnienie opieki psychologicznej w każdej placówce edukacyjnej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Gminy powiatu polickiego oraz powiat policki będą mogły otrzymać do 600 tysięcy złotych na zatrudnienie w swoich placówkach edukacyjnych psychologów oraz specjalistów wspierających uczniów. Gmina Police będzie mogła uzyskać najwyższe środki – około 200 tysięcy złotych. W sumie na realizację projektu przeznaczonych zostanie około 16 milionów złotych.
 2. 6 czerwca po raz trzydziesty drugi odbyła się „Policka Piętnastka”. Na starcie stanęło około 400 zawodników, którzy do pokonania mieli dystans 5 lub 15 kilometrów. Przed startem razem z organizatorami biegu ,stowarzyszeniem „Aktywne Police”, oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Andrzejem Rogowskim i przewodniczącym Rady Powiatu w Policach Cezarym Arciszewskim uhonorowaliśmy legendy biegu – Wiesława Kotarskiego, Krzysztofa Pokrzywińskiego oraz Mariana Kanię.
 3. 8 czerwca wziąłem udział w wirtualnym Kręgu Gospodarczym Obszaru Metropolitalnego, który organizowany jest przez Izbę Handlową Gospodarczą w Neubrandenburgu we współpracy z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie. Tematem wiodącym spotkania był rozwój Pasewalku – miasta partnerskiego Gminy Police. Dodatkowo poruszany został temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej w polsko–niemieckim rejonie przygranicznym i jej wpływie na funkcjonowanie mieszkańców.
 4. 10 i 11 czerwca w Międzyzdrojach brałem udział w polsko-niemieckiej konferencji podsumowującej projekt „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki produkt turystyczny”, który uzyskał dofinansowanie, w ramach programu. W konferencji udział wzięli samorządowcy z Powiatu Greifswald Pomorze Przednie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodnio-pomorskiego oraz gmin położonych wokół Zalewu Szczecińskiego. Podczas konferencji została zaprezentowana „Strategia rozwoju trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego do roku 2030”.
 5. 11 czerwca odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki określonej numerem 274/2, położonej w Trzeszczynie przy ul Lawendowej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu został ustalony nabywca ww. działki. Cena wywoławcza wynosiła 31 000,00 zł netto. W przetargu osiągnięto cenę 31 500,00 zł netto (38 745,00 brutto).

 1. 14 czerwca w związku z Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. wraz z przedstawicielami IPN, o godzinie 11:00 złożyłem kwiaty i znicze pod pomnikami upamiętniającymi pomordowanych w Mścięcinie (Dawna filia obozu Stutthof, pomniki przy Miasteczku Rzemieślniczym) oraz pod pomnikiem w Trzeszczynie. W ceremonii udział wzięli także Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Rogowski, wiceprzewodnicząca Jadwiga Molenda, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Polickiego Janusz Szwyd, mój zastępca Maciej Greinert oraz radni Ewa Ignaczak, Wiesław Gaweł, Damian Walczak.
 2. 14 czerwca odbyło się spotkanie z Panem Mariusze Grabem – Prezesem Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A oraz Anną Tarocińską – członkiem zarządu wraz z zespołem. Ze strony Urzędu Miejskiego w Policach udział wzięli: Andrzej Rogowski – przewodniczący Rady Miejskiej w Policach, mój zastępca Jakub Pisański, naczelnik wydziału funduszy pomocowych i rozwoju Aneta Soprych-Kuśnierz, Adam Jaśkowiak – ekspert gospodarki wodno-ściekowej oraz moja skromna osoba. Tematem spotkania było omówienie kierunków rozwoju gospodarki wodno – ściekowej Gminy Police uwzględniającej sposób odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych. Gmina Police od roku 1996 odprowadza ścieki komunalne do oczyszczalni zakładów chemicznych. W wyniku prowadzonych rozmów Gmina Police zleci wykonanie specjalistycznego opracowania, którego celem jest określenie optymalnego rozwiązania pod względem formalno-prawnym, środowiskowym i ekonomicznym w zakresie unieszkodliwiania ścieków komunalnych w przypadku zmiany przepisów środowiskowych lub innych warunków w obowiązujących pozwoleniach Grupy Azoty.

 

 

 1. 15 czerwca brałem udział w jubileuszu 50-lecia istnienia Przedszkola Publicznego nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Policach. W obchodach tego jubileuszu uczestniczyli także Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Rogowski, wiceprzewodnicząca Jadwiga Molenda, radni Ewa Ignaczak, Damian Walczak, mój zastępca Maciej Greinert, sekretarz Agnieszka Lemańska oraz naczelnik wydziału oświaty i kultury Witold Stefański.
 2. 16 czerwca w Urzędzie Miejskim w Policach odbyły się wybory uzupełniające do zarządu Rady Osiedla Nr 6 w Policach. Dokonano również wyboru przewodniczącego zarządu rady osiedla nr 6 i jego zastępcy. Przewodniczącą zarządu została wieloletnia zastępczyni śp. Ryszarda Tokarczyka – Pani Krystyna Kocanda. Na zastępcę przewodniczącej wybrano Panią Grażynę Czarnecką, która również weszła w skład zarządu rady. Wybranym osobom gratuluję i życzę owocnej współpracy.
 3. 19-20 czerwca odbył się na terenie Łasztowni w Szczecinie Piknik nad Odrą. Podczas tegorocznego Pikniku odbyła się 30. edycja Targów Turystycznych MARKET TOUR, gdzie swoją ofertę i atrakcje przedstawiały polskie miasta oraz regiony, w tym gmina Police.
 4. 23 czerwca podpisana została umowa pomiędzy Gminą Police a Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum: FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA „UNIT” Sławomir Janusz Lewicki z siedzibą w Szczecinie przy ul. Macierzanki 53,

Partner Konsorcjum: WESTPOM – BUILDING Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrej przy ul. Krajobrazowej 5A, na realizację robót budowalnych związanych z zadaniem „Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia”.

Wykonawca wyłoniony został w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Wartość brutto podpisanej umowy opiewa na kwotę 384 227,78 złotych. W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 450 000 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Umowny termin zakończenia realizacji zadania to 150 dni od dnia podpisania umowy, tzn. 20 listopada 2021 roku

 1. 23 czerwca opublikowany został program „Mieszkanie za remont”. Do programu zostało zgłoszonych 11 lokali mieszkalnych. Oględziny lokali odbędą się w dniach od 5 do 15 lipca. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia o godz. 14.00. Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach lub pod numerami telefonów: 91 43 11 877, 91 43 11 367 lub 725 995 613.

 

 

 1. Do 22 czerwca w Punkcie Szczepień Powszechnych zlokalizowanym w budynku OSiR przy ul. Piaskowej 97 do zaszczepiono 710 osób.