Środki unijne na remont przedszkoli w Tanowie i Trzebieży

Gmina Police otrzymała dofinansowanie w wysokości 999 749,53 zł ze środków Europejskiego Funduszu dla Pomorza Zachodniego na realizację projektu pn. Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców. W ramach projektu zostanie wykonany remont czterech sal przedszkolnych, dwóch łazienek dla dzieci i jednej dla personelu, remont tarasu oraz zakup urządzeń na plac zabaw oraz stworzenie ogrodu w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży. Nowo wyremontowane sale zostaną wyposażone w meble i zabawki dla dzieci. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne do gabinetów terapeutycznych dla dzieci (sala terapii integracji sensorycznej, sala doświadczeń świata itp.).

W Przedszkolu Publicznym w Tanowie zaplanowano dostosowanie infrastruktury w celu ich adaptacji na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego, stworzenie gabinetów terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie wspomagania rozwoju/ kształcenia specjalnego (gabinety integracji sensorycznej z wyposażeniem, sala doświadczania świata), wyciszenie sal, poprawa bezpieczeństwa w ciągach komunikacyjnych, doposażenie placu zabaw. W wyniku realizacji projektu zwiększy się dostęp do innowacyjnej infrastruktury wychowania przedszkolnego, która będzie jednocześnie wielofunkcyjna.

Całkowity koszt: 1 176 175,92 zł

Dofinansowanie: 999 749,53 zł

Wkład własny: 176 426,39 zł