Święto Straży Gminnych i Miejskich

Z okazji Święta Straży Gminnych i Miejskich składam wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Straży Gminnej w Dobrej najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania. Niech odpowiedzialna służba pełniona na rzecz mieszkańców naszej gminy będzie dla Państwa źródłem dumy i satysfakcji z wypełnianych obowiązków.

Wójt Gminy Dobra Teresa Dera