Szansa na wdrożenie lokalnej strategii

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy, która jest
stowarzyszeniem partnerskim 4 gmin Powiatu Polickiego przygotowuje się
do startu w konkursie na wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju w latach 2023 – 2027. Realizacja LSR będzie finansowana z dwóch
funduszy – Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej oraz
Europejskiego Funduszu Społecznego +. W ramach tych środków będą możliwe
inwestycje w ramach małej infrastruktury, wyposażenie świetlic,
pracowni, organizacja imprez integracyjnych, rajdów pieszych, czy
rowerowych, szkolenia dla bezrobotnych i biernych zawodowo,
dofinansowanie przedsiębiorstw. O dofinansowanie będą mogły się starać
m.in. stowarzyszenia, przedsiębiorcy, gminy członkowskie. Więcej
informacji o konkursie można znaleźć pod linkiem:
https://prow.wzp.pl/wiadomosci/wiadomosci/prow-2014-2020/wiadomosc-dnia/zarzad-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-oglasza-konkurs-na-wybor-strategii-rozwoju-lokalnego

Żeby wystartować w konkursie Stowarzyszenie opracowuje Lokalną Strategię
Rozwoju, w której zdiagnozowano problemy i potencjał terenu oraz
sformułowano cele, które będą realizowane po wyborze LGD. Stowarzyszenie
zwraca się z prośbą o zapoznanie się z pierwszymi rozdziałami strategii
i zgłaszanie ewentualnych uwag lub propozycji. za pomocą formularza
kontaktowego. Strategia oraz formularz znajdą Państwo pod linkiem:

Konkurs na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Dziękujemy!