Uwaga! Tymczasowa zmiana siedziby z uwagi na uwarunkowania organizacyjne


PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
W DOBREJ z siedzibą w Dołujach przy ul. Żubrzej 7,
czynny w każdą roboczą środę w godzinach od 12:00 do 16:00
w okresie od 15 maja do 31 sierpnia 2023 r.
zmienia swoją siedzibę na miejscowość
Wołczkowo przy ul. Lipowej 11a
(budynek filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej Klub w Wołczkowie)

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń,
po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 91 43 28 143, w dni robocze, w poniedziałek w godz. 7:30 – 16:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:30 – 15:30
oraz w piątek w godz. 7:30 – 15.00.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.