Uzupełniające zebranie wyborcze w Grzepnicy

OGŁOSZENIE
Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Grzepnica na zebranie wyborcze wybór uzupełniający
do Rady Sołeckiej, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 r. o godz. 18:00 w Świetlicy
Środowiskowej w Grzepnicy.Porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum wyznacza się dodatkowy termin zebrania 24 sierpnia 2021 r.
godz. 18:30, następnie przystępuje się do realizacji dalszych punktów porządku obrad).
3. Przyjęcie porządku zebrania. 4. Przyjęcie rezygnacji złożonej przez członka Rady Sołeckiej. 5. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej. 6. Ustalenie ilości członków Rady Sołeckiej i zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej. 7. Przeprowadzenie głosowania tajnego na członków Rady Sołeckiej. 8. Ogłoszenie wyników wyboru. 9. Wolne wnioski.

Proszę uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa o zabranie ze sobą dowodów osobistych!


W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później to jest o godz. 1830, bez
względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu (podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa Nr III/33/2019 Rady
Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019r.).

WÓJT GMINY DOBRA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *