Z „Polskiego Ładu” do Dobrej

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.999.999,00 zł
z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/7225/PolskiLad dla zadania pn. „Budowa odprowadzenie wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie”.

W dniu 19 lipca 2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane. Wykonawcą prac jest firma: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur.

Zakres inwestycji:

 budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią wód deszczowych,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, zasilaniem przepompowni i drogą dojazdową do zbiornika oraz

– przebudowa istniejącej nawierzchni ul. Kolorowej w Mierzynie wraz z likwidacją kolizji,

 

Termin realizacji 12 m-cy od podpisania umowy.

Wartość umowy: 9 689 499,64 zł brutto

 

                                                                                                        Kierownik WKI

                                                                                              Tomasz Kakowski