Zakupy za 410 mln

fabryka Z,Ch.

Z.Ch. „Police” S.A. kupiły surowce za 410 mln złotych

Zakłady Chemiczne w Policach zawarły dwie znaczące umowy na zakup soli potasowej. Kontrakty zostały podpisane z producentami z Białorusi i Szwajcarii i dotyczą realizacji dostaw surowca
do końca bieżącego roku.

Police, 14.02.2013 r.

 

 

 

„Podpisaliśmy kolejną umowę ze Szwajcarską firmą Uralkali Trading S.A. Nasza współpraca przebiega owocnie i rozwija się, czego dowodem jest fakt, że od kwietnia 2012 roku, łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Z.Ch. „Police” S.A. a tym dostawcą, wyniosła blisko 180 mln zł – powiedział Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu Z.Ch. „Police” S.A. oraz Wiceprezes Grupy Azoty.

Kontrakt zawarty ze Szwajcarami w lutym 2013 roku posiada najwyższą wartość
z dotychczasowych – 142 mln zł.

 

Drugą umowę na dostawy soli potasowej Zakłady zwarły z białoruską firmą JSC „Belarusian Potash Company” z siedzibą w Mińsku. Jej wartość jest szacowana na kwotę 268 mln zł. Dostawy będą realizowane w partiach około 3000 ton, od lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. z portów na Bałtyku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

***

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. są jedną z największych firm chemicznych w Polsce zaliczanych do grupy Azoty Tarnów. W 1995 roku „Police” S.A. zostały przekształcone
w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Dzięki ok. 50 proc. sprzedaży produkcji na rynkach zewnętrznych, Zakłady Chemiczne „Police” S.A. znajdują się w gronie największych polskich eksporterów. Spółkę wyróżnia m.in. unikatowa w Polsce instalacja do produkcji bieli tytanowej, skala produkcji amoniaku, kwasów: fosforowego i siarkowego, a także wysoka pozycja w sektorze mineralnych nawozów wieloskładnikowych. W lipcu 2005 roku Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu 19 sierpnia 2011 roku w wyniku nabycia przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 49.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Z.Ch. „Police” S.A., odpowiadających łącznie 66 proc. kapitału zakładowego Zakłady Chemiczne „Police” S.A. weszły do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Więcej informacji: www.zchpolice.grupaazoty.com