Zebranie sołeckie w Mierzynie

OGŁOSZENIE

Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Mierzyn na zebranie sołeckie, które odbędzie się w dniu 20 września 2023 r. o godz. 18:00, w stołówce Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie przy ul. Kolorowej 27.

Porządek zebrania:
Otwarcie obrad.
Omówienie spraw związanych z funduszem sołeckim – podjęcie uchwały.
Wolne wnioski.

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest o godz. 1830,
bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu (podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa
stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały Nr III/33/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019r.).
SOŁTYS
Jan Głowacki