ZGKiM w Policach zatrudni elektryka

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, ul. Bankowa 18 zatrudni pracownika na stanowisko ELEKTRYK w Dziale Technicznej Obsługi Budynków

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, ul. Bankowa 18

zatrudni pracownika na stanowisko

ELEKTRYK

w Dziale Technicznej Obsługi Budynków

 

 1. Opis stanowiska pracy

 

Do głównych obowiązków pracownika na stanowisku elektryk będzie należało wykonywanie głównie robót remontowo-budowlanych w pustostanach lokali mieszkalnych i usługowych w następującym zakresie: :

 

 1. wymiana rur i koryt instalacyjnych,
 2. wymiana przewodów,
 3. wymiana osprzętu instalacyjnego natablicowego,
 4. wymiana puszek instalacyjnych odgałęźników,
 5. wymiana osprzętu dla instalacji siły i światła,
 6. wymiana opraw i ich wyposażenia oraz elementów oświetlenia zewnętrznego,
 7. wymiana instalacji uziemiających i odgromowych,
 8. roboty uzupełniające w instalacjach elektrycznych,
 9. roboty przygotowawcze ślusarskie i wykończeniowe,
 10. roboty ziemne i ogólnobudowlane.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Praca w terenie na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład (Police, Trzebież, Jasienica, Pilchowo, Przęsocin);
 2. Rozpoczęcie i zakończenie pracy na bazie materiałowo-sprzętowej przy ul. Tanowskiej 8 w Policach;
 3. Na bazie istnieje zaplecze socjalne dla pracowników;
 4. Transport z bazy na adresy odbywa się za pomocą wynajętego transportu samochodowego;
 5. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie; średnio 40 godzin tygodniowo (od poniedziałku do piątku), za pracę powyżej 8 godzin dziennie płatne nadgodziny zgodnie z kodeksem pracy;
 6. Wynagrodzenie (stawka od 28,5 zł do 36 zł brutto/1 godzinę) w zależności od kwalifikacji i doświadczenia + dodatkowe świadczenia zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Zakładu, m.in. dodatkowe  wynagrodzenie roczne tzw. „13” oraz nagrody jubileuszowe należne każdemu pracownikowi, który posiada udokumentowane minimum 20 lat pracy;
 7. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę na czas określony min. 6 miesięcy; po okresie sprawdzającym umowa na czas nieokreślony.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 3. Mile widziane uprawnienia zawodowe branży elektrycznej. (nieobowiązkowe)

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Termin składania ofert – do dnia 29.03.2024r.  do godziny 1430
 2. Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ul. Bankowa 18 – sekretariat pokój nr 312 III p.
 3. Dodatkowe informacje pod nr telefon 91-43-11-360 lub 91-31-21-300
 4. Przewidywany termin zatrudnienia od kwietnia 2024 r. (umowa o pracę na czas określony – min. 6 miesięcy; pełen etat, po okresie sprawdzającym umowa o pracę na czas nieokreślony)
 5. Kandydaci których oferta nie została wybrana mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty w terminie 10 dni po ogłoszeniu naboru. Po tym terminie, nieodebrane ofert zostaną komisyjnie zniszczone.