BIAŁA DO WZIĘCIA

 

images

W ostatnim czasie w Policach pojawił się nowy tytuł prasowy „Biuletyn Zarządu Powiatu w Policach”. Jego treść wzbudziła spore poruszenie, szczególnie w odniesieniu do tematu Zespołu Szkół.  Czasy dla szkoły stały się niepewne.  Liczna grupa pedagogów uczestniczyła w niejednym posiedzeniu rady powiatu. Starosta nie ukrywa problemów związanych z utrzymaniem palcówek oświatowych. Porozumienia między szkołą a jednostką prowadzącą, starostwem powiatowym, ciągle nie ma. W tej sytuacji pojawienie się biuletynu wywołało falę komentarzy i niepokojów.

TO NIE FAŁSZYWKA

Pierwotnie liczna grupa tych, w których ręce wpadł biuletyn, traktowała go jak fałszywkę. Nie ma bowiem adresu redakcji, telefonu kontaktowego, ani nazwiska redaktora naczelnego, czy autorów publikacji, poza powszechnie dostępnym dokumentem podpisanym przez starostę.  Po sprawdzeniu okazało się jednak, że Zarząd Powiatu bierze odpowiedzialność za zawarte w biuletynie treści. Z reguły najlepszą reakcją na anonimy jest milczenie. W przypadku Gminy nie tym razem.

BURMISTRZ ODPOWIADA

W imieniu Władysława Diakuna informacji udzieliła Elżbieta Biś- asystentka burmistrza. Okazuje się, że zaskoczenie było olbrzymie, kiedy w gmachu starostwa i innych miejscach rozkolportowany został biuletyn. Elżbieta Biś mówi, że początkowo nie wierzono, aby władze powiatowe w taki sposób wypowiadały się na tak drażliwy społecznie temat. Niestety, okazało się inaczej. W związku z tym burmistrz wystosował odpowiedź wysłaną do starostwa.

„Burmistrz Władysław Diakun wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami Starostwa Powiatowego  i informuje, że nie jest prawdą, że Gmina Police nie przewiduje przejęcia  placówki” oraz zdecydowanie dementuje informację, że takie stwierdzenie padło podczas rozmów roboczych pomiędzy przedstawicielami Powiatu Polickiego i Gminy Police. Podczas spotkania padło sformułowanie, że Gmina Police nie może przejąć Zespołu Szkół  od września 2013 roku- to zasadnicza różnica- komentuje Elżbieta Biś.

Ponadto, jak wypowiada się Władysław Diakun, Gmina Police nie ponosi odpowiedzialności za trudną sytuację finansową Szkoły i nie jest to  zadanie samorządu gminnego. Z tego też względu w tegorocznym budżecie nie zostały zaplanowane żadne środki finansowe na ten cel.  W dalszej części stanowiska burmistrz zapewnia, że poważnie rozważa możliwość przejęcia Szkoły przez Gminę. W tym celu w dniu 19 czerwca 2013 r.  powołał Zespół do przeprowadzenia analizy prawno – organizacyjno – ekonomicznej w sprawie ewentualnego przejęcia Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Uważamy, że opinia publiczna tym samym została wprowadzona w błąd- mówi E. Bis. Burmistrz odrębnym pismem zwróci się do starostwa o dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły i wszystkich jej części składowych. Sprawa przejęcia placówki jest rozpatrywana tylko jako całość, bez wyłączania któregokolwiek z obiektów. Gmina zapowiada złożenie zapytania o partycypację Powiatu w kosztach utrzymania szkoły – gdyby Gmina ją przejęła.

Andrzej Marek