Diakun otrzymał absolutorium

    Burmistrz Polic Władysław Diakun otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2013. Taką decyzję większością głosów podjęła Rada Miejska w Policach podczas 44. sesji, która odbyła się 24 czerwca 2014 roku. Radni zatwierdzili też sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2013 rok.

Dochody na rok 2013 zostały zaplanowane na kwotę 148.830.873,06 zł, wykonane zostały w wysokości 144.202.935,58 zł, co stanowi 96,89%. Wydatki zaplanowane na kwotę 172.437.696,06 zł, zostały wykonane w kwocie 163.559.587,39 zł, czyli w 94,85%. Deficyt, zaplanowany na kwotę 23.606.823,00 zł, wyniósł 19.356.651,81 zł. W roku 2013 została wypracowana nadwyżka operacyjna w wysokości 5.502.827,81 zł.

O udzielenie absolutorium burmistrzowi Polic wnioskowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Policach. Jej wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Po udzieleniu absolutorium – burmistrz Władysław Diakun podziękował Radnym za tę decyzję, a swoim zastępcom i wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych za dobrą pracę, co przełożyło się na wykonanie budżetu.