Dofinansowanie dla przedszkolaków z gminy Dobra

Gmina Dobra realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Konkursu RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19 na dofinansowanie projektu pn. ”DLA DOBRA DZIECI – utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra”.

Wartość projektu stanowi ogółem 1.718.156,38 zł, w tym wartość dofinansowania 1.460.432,92 zł. Wkład własny gminy to 257.723,46 zł.

W ramach projektu gmina utworzyła nowe miejsca wychowania przedszkolnego i zakupiła wyposażenie do Przedszkola Publicznego nr 1 w Mierzynie. Są to m.in. szafki, biurka, pufy i kanapy dla dzieci, tablice, maty edukacyjne oraz podłogi interaktywne do nauki języka angielskiego i programowania. Projekt zakłada też szkolenia dla wychowawców przedszkolnych w celu podnoszenia ich kwalifikacji oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci.

Gmina Dobra zakłada, że poprzez realizację projektu przyczyni się do wzrostu wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy oraz zapewnieni równy dostęp do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej.